perfect01@lihuida.net
0769-87766177 / 86981600
电解纸加工分条 - 东莞立惠达电子元件材料有限公司
当前位置: 首页 > 产品展示 > 电解纸加工分条 > 电解纸加工分条
电解纸加工分条

电解纸分条成品规格说明

形式 大小值      \      尺寸   A(㎜) B(㎜) W(㎜) W1(㎜)
單片式 MIN 50 38
MAX 400 77
綾卷形 MIN 100 77 90 100
MAX 400 77 150 160
單片式分條寬度 4㎜~50㎜
綾卷形分條寬度 4㎜~32㎜

电解纸卷取形式